Poznávací zájezd do Maroka – Královská města a Marrákéš

VFOO pro vás pořádá poznávací zájezd do Maroka v termínu 10. – 19. 4. 2022. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem JUDr. Marcele Janulíkové marcelajanul@gmail.com do 20. 12. 2021. Současně do tohoto termínu zašlete zálohu ve výši 2.000 Kč na účet FOO. Číslo účtu.: 1341444309/0800.

Přihláška bude považována za závaznou až po uhrazení zálohy.

Z_2022-04-10_az_2022-04-19_Maroko

PRIHLASKA