Organizační struktura

Výbor FOO FAST VUT

jméno funkce
RNDr. Jana Slaběňáková předsedkyně, pracovně právní a mzdové záležitosti
Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. místopředsedkyně, kulturní a společenské akce
Eliška Norbertová jednatelka, dary při životních výročích
Pavlína Havlasová hospodářka, pokladní hodiny: středa 9.00 — 11.00 hod.
Pavla Kozlová práce s důchodci a dětmi
Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D. zástupce v Koordinační odborové radě VUT
Ivo Grebík péče o pracující, přívěsy, BOZP

Kontrolní komise FOO FAST VUT

jméno funkce
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. předseda, kontrolní komise
Ing. Blanka Obrovská člen kontrolní komise

Úsekoví důvěrníci FOO FAST VUT

úsek ústav jméno
201 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie RNDr. Květoslava Prudilová
202 Ústav fyziky prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
203 Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.
204 Ústav stavební mechaniky prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
205 Ústav geodézie Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.
206 Ústav geotechniky Ing. Věra Glisníková, CSc.
207 Ústav pozemního stavitelství Ing. Alena Pailová
208 Ústav stavebnin a zkušebních metod doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
209 Ústav technologie stavebních hmot a dílců Blanka Bártová
212 Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Pavel Šulák, Ph.D.
213 Ústav pozemních komunikací Věra Kachlíková
214 Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.
215 Ústav vodního hospodářství obcí doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.
217 Ústav vodního hospodářství krajiny Ing. Marie Siroginová
218 Ústav technických zařízení budov Ing. Jana Doležalová
219 Ústav stavební ekonomiky a řízení Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D.
223 Děkanát + Správa areálu JUDr. Marcela Janulíková
226 Ústav chemie Ing. Blanka Obrovská
228 Ústav vodních staveb Pavla Kozlová