Organizační struktura

Výbor FOO FAST VUT

jméno funkce
 Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. předsedkyně, pracovně právní a mzdové záležitosti
místopředsedkyně, kulturní a společenské akce
Eliška Norbertová jednatelka, dary při životních výročích
Pavlína Havlasová hospodářka, pokladní hodiny: středa 9.00 — 11.00 hod.
Pavla Kozlová práce s důchodci a dětmi
doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. zástupce v Koordinační odborové radě VUT
Ivo Grebík péče o pracující, přívěsy, BOZP

Kontrolní komise FOO FAST VUT

jméno funkce
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. předseda, kontrolní komise
Ing. Blanka Obrovská člen kontrolní komise

Úsekoví důvěrníci FOO FAST VUT

úsek ústav jméno
201 Ústav matematiky a deskriptivní geometrie, Ústav automatizace

inženýrských úloh a informatiky, Ústav společenských věd

RNDr. Jana Slaběňáková
202 Ústav fyziky prof. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
204 Ústav stavební mechaniky prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
205 Ústav geodézie Ing. Jiří Vondrák, Ph.D.
206 Ústav geotechniky Ing. Věra Glisníková, CSc.
207 Ústav pozemního stavitelství, Ústav pozemních komunikací Ing. Alena Pailová
208 Ústav stavebnin a zkušebních metod doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D.
209 Ústav technologie stavebních hmot a dílců Blanka Bártová
212 Ústav betonových a zděných konstrukcí Ing. Josef Panáček
214 Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Ing. Stanislav Buchta, Ph.D.
218 Ústav technických zařízení budov Ing. Jana Doležalová
219 Ústav stavební ekonomiky a řízení Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D.
223 Děkanát + Správa areálu JUDr. Marcela Janulíková
226 Ústav chemie Ing. Blanka Obrovská
228 Ústav vodních staveb, Ústav vodního hospodářství krajiny,

Ústav vodního hospodářství obcí

Pavla Kozlová
229 Ústav architektury Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D.