Rekreace v obytném přívěsu v autokempu Třeboni

Informace: 2022_Prives_Třebon

Pro úspěch si i tento rok Výbor FOO pro vás připravil rekreaci v obytném přívěsu v autokempu Třeboň jako v  minulých letech. Přívěs bude přistaven v autokempu celé letní prázdniny. Ceny a další info v přiloženém letáku.

V současné době jsou volné termíny:

6. 8 – 13. 8. 2022

20. 8. – 27. 8. 2022

27. 8.  – 3. 9. 2022.

Zájemci se mohou hlásit Ivo Grebíkovi (Ústav geodézie), mailem (ivogrebik@seznam.cz) nebo telefonicky (607 720 210).

Poznávací zájezd do Maroka – Královská města a Marrákéš

VFOO pro vás pořádá poznávací zájezd do Maroka v termínu 10. – 19. 4. 2022. Podrobné informace naleznete v přiloženém souboru.

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem JUDr. Marcele Janulíkové marcelajanul@gmail.com do 20. 12. 2021. Současně do tohoto termínu zašlete zálohu ve výši 2.000 Kč na účet FOO. Číslo účtu.: 1341444309/0800.

Přihláška bude považována za závaznou až po uhrazení zálohy.

Z_2022-04-10_az_2022-04-19_Maroko

PRIHLASKA